Giá bồi thường dự án đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài là bao nhiêu?

Giá đất bồi thường dự án đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài là 78,8 triệu đồng/m2.

duong-nguyen-van-huyen-keo-dai

Cụ thể, hệ số đơn giá đất ở bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng sẽ được tính căn cứ theo vị trí của khu đất:

+ Vị trí 1 đường Hoàng Quốc Việt: Hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường giải phóng mặt bằng là 2,02 lần so với giá đất ở vị trí 1 đường Hoàng Quốc Việt quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND TP Hà Nội. Theo đó, giá đất cụ thể là 78.780.000 đồng/m2.

+ Vị trí 2 đường Hoàng Quốc Việt: Hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường giải phóng mặt bằng là 2,0 lần so với giá đất ở vị trí 2 đường Hoàng Quốc Việt quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND TP Hà Nội; giá đất cụ thể là 42.120.000 đồng/m2.

+ Vị trí 3 đường Hoàng Quốc Việt: Hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường giải phóng mặt bằng là 1,96 lần so với giá đất ở vị trí 3 đường Hoàng Quốc Việt quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND TP Hà Nội; giá đất cụ thể là 33.634đồng/m2.

Về giá bán nhà tái định cư sẽ được thực hiện theo chính sách giá quy định tại thời điểm phê duyệt phương án.

(Dự án đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài nối liền 3 khu đô thị Starlake – Ngoại Giao Đoàn – Ciputra, một trong những con đường huyết mạch của thủ đô Hà Nội đang được gấp rút thi công).

duong-noi-voi-khu-ngoai-giao-doan

Tư vấn bán hàng chung cư Ngoại Giao Đoàn giá từ 23 triệu/m2 Hotline: 090 449 7189