Thiết kế căn hộ chung cư Sunshine Riverside Tây Hồ

Thiết kế căn hộ chung cư Sunshine Riverside Tây Hồ

Thiết kế căn hộ chung cư Sunshine Riverside Tây Hồ tòa CT1: Gồm 9 căn hộ/sàn 4 thang máy, diện tích từ 65,17 – 67,42 – 99,02 – 104,24 – 106,19 – 107,27 – 109,09 – 122,09 m2. Được thiết kế 2 và 3 phòng ngủ

Mặt bằng điển hình sàn tòa CT1:

Mặt bằng sàn tòa CT1 Chung cư Sunshine Riverside Phú Thượng Tây Hồ

Căn CH1 tòa CT1 Chung cư Sunshine Riverside Phú Thượng Tây Hồ Căn CH2 tòa CT1 Chung cư Sunshine Riverside Phú Thượng Tây Hồ Căn CH3 tòa CT1 Chung cư Sunshine Riverside Phú Thượng Tây Hồ Căn CH4 tòa CT1 Chung cư Sunshine Riverside Phú Thượng Tây Hồ Căn CH5 tòa CT1 Chung cư Sunshine Riverside Phú Thượng Tây Hồ Căn CH6 tòa CT1 Chung cư Sunshine Riverside Phú Thượng Tây Hồ Căn CH7 tòa CT1 Chung cư Sunshine Riverside Phú Thượng Tây Hồ Căn CH8 tòa CT1 Chung cư Sunshine Riverside Phú Thượng Tây Hồ Căn CH9 tòa CT1 Chung cư Sunshine Riverside Phú Thượng Tây Hồ


Thiết kế căn hộ chung cư Sunshine Riverside Tây Hồ tòa CT2: Gồm 15 căn hộ/sàn 8 thang máy, diện tích từ 65 – 124 m2. Được thiết kế 2 đến 4 phòng ngủ

Mặt bằng điển hình sàn tòa CT2:

Mặt bằng sàn tòa CT2 Chung cư Sunshine Riverside Phú Thượng Tây Hồ

Căn CH1 tòa CT2 Chung cư Sunshine Riverside Phú Thượng Tây Hồ Căn CH2 tòa CT2 Chung cư Sunshine Riverside Phú Thượng Tây Hồ Căn CH3 tòa CT2 Chung cư Sunshine Riverside Phú Thượng Tây Hồ Căn CH4 tòa CT2 Chung cư Sunshine Riverside Phú Thượng Tây Hồ Căn CH5 tòa CT2 Chung cư Sunshine Riverside Phú Thượng Tây Hồ Căn CH6 tòa CT2 Chung cư Sunshine Riverside Phú Thượng Tây Hồ Căn CH7 tòa CT2 Chung cư Sunshine Riverside Phú Thượng Tây Hồ Căn CH8 tòa CT2 Chung cư Sunshine Riverside Phú Thượng Tây Hồ Căn CH9 tòa CT2 Chung cư Sunshine Riverside Phú Thượng Tây Hồ Căn CH10 tòa CT2 Chung cư Sunshine Riverside Phú Thượng Tây Hồ0 Căn CH11 tòa CT2 Chung cư Sunshine Riverside Phú Thượng Tây Hồ Căn CH12 tòa CT2 Chung cư Sunshine Riverside Phú Thượng Tây Hồ Căn CH12A tòa CT2 Chung cư Sunshine Riverside Phú Thượng Tây Hồ Căn CH14 tòa CT2 Chung cư Sunshine Riverside Phú Thượng Tây HồCăn CH15 tòa CT2 Chung cư Sunshine Riverside Phú Thượng Tây Hồ


Thiết kế căn hộ chung cư Sunshine Riverside Tây Hồ tòa CT3: Gồm 9 căn hộ/sàn 4 thang máy, diện tích từ 65,17 – 67,42 – 99,02 – 104,24 – 106,19 – 107,27 – 109,09 – 122,09 m2. Được thiết kế 2 và 3 phòng ngủ

Mặt bằng điển hình sàn tòa CT3:

Mặt bằng sàn tòa CT3 Chung cư Sunshine Riverside Phú Thượng Tây Hồ

Căn CH1 tòa CT3 Chung cư Sunshine Riverside Phú Thượng Tây Hồ Căn CH2 tòa CT3 Chung cư Sunshine Riverside Phú Thượng Tây Hồ Căn CH3 tòa CT3 Chung cư Sunshine Riverside Phú Thượng Tây Hồ Căn CH4 tòa CT3 Chung cư Sunshine Riverside Phú Thượng Tây Hồ Căn CH5 tòa CT3 Chung cư Sunshine Riverside Phú Thượng Tây Hồ Căn CH6 tòa CT3 Chung cư Sunshine Riverside Phú Thượng Tây Hồ Căn CH7 tòa CT3 Chung cư Sunshine Riverside Phú Thượng Tây Hồ Căn CH8 tòa CT3 Chung cư Sunshine Riverside Phú Thượng Tây Hồ Căn CH9 tòa CT3 Chung cư Sunshine Riverside Phú Thượng Tây Hồ


Xem thêm: Chính sách bán hàng | Tin dự án Sunshine Riverside

Tư vấn dự án: 0969.654.1380904.95.22.95

Website: http://batdongsan6868.com/chung-cu-sunshine-riverside-phu-thuong-tay-ho/